Hoe maken we van jouw kantoor een HappiEoffice???

Studies tonen aan dat verlichting, planten en kleur een grote positieve invloed hebben op onze gezondheid en manier van denken. Net deze zaken bepalen grotendeels de beleving van de identiteit van een bedrijf middels verlichting, geur en kleur. In een HappiEoffice plan nemen we dit uiteraard mee.

Het interieur, doet er toe en kan geen sluitpost zijn. Het is een bedrijfsmiddel om de bedrijfsidentiteit in als-extern uit te dragen! Aan de hand van de volgende stappen komen we tot een HappiEoffice:

Stap 1: Een transformatie tot een HappiEoffice begint altijd met een plan

Stap 2: Gezamenlijk keuzes maken waarbij de balans tussen de Corporate Identity en de Personal Identity essentieel is

Stap 3: Een plan waarin alle wensen en eisen opgenomen zijn

Stap 4: De laatste stap van het proces: de realisatie van een HappiEoffice

Stap 5: Na de oplevering volgt nazorg: monitoren of de beoogde resultaten gehaald worden

Stap 1: Een transformatie tot een HappiEoffice begint altijd met een plan

Dit plan wordt door ons gemaakt en is dusdanig ontworpen dat het een goede basis vormt voor een HappiEoffice, zoals wij dat inschatten aan de hand van de klant en het eerste gesprek. Dit plan is niet bindend, maar dient als basis om op door te kunnen borduren. In overleg is te bepalen hoe ver uitgewerkt dit eerste plan is. Bekijk hier de verschillende plannen.

Het creëren van een HappiEoffice is gebaseerd op het aantal medewerkers in het bedrijf; 1-100 medewerkers/ 100-500 en 500+ medewerkers. Iedere aanvraag voor een HappiEoffice en de daar bijhorende offerte wordt door ons op maat aangeboden.

Stap 2: Gezamenlijk keuzes maken waarbij de balans tussen de Corporate Identity en de Personal Identity essentieel is

In groepsverband met personeel, directie en overige stakeholders zullen wij aan de hand van een morfologische kaart de wensen en eisen voor het nieuwe kantoor en de daarin voorkomende werkprocessen, boven water krijgen. Onderwerpen hierbij zijn bepaald kleurgebruik, werkvormen, de importantie van beweging, “waar en waarom groen?”, het wel of niet hebben van een receptioniste etc.etc. Zelfs de geur kan een bepalend element zijn voor de beleving van het kantoor.

In deze fase zullen we ook rekening houden met het budget. De morfologische kaart is dusdanig ingericht dat er keuzes gemaakt worden waaraan direct al een indicatief budget gekoppeld is. Wij proberen samen awareness te creëren, waarbij de werknemer door de directe omgeving ondersteund wordt in het vinden van de juiste werkomgeving maar ook doordat de werknemer zelf happy is.

Na deze sessie komt er een optimalisatie van alle punten waarbij o.a. de werkplek ruimte wordt geoptimaliseerd. Vaak ontstaat een bijkomend voordeel doordat de vierkante meters per werkplek kleiner worden door een vorm van active-based-working. Daarnaast wordt er gekeken naar optimaal circulair ontwerp waarbij we, waar mogelijk, meubels en materialen gaan hergebruiken. Waar dat niet gaat gaan we de inrichting nieuw inkopen maar wel met een terugkoop-garantie vanuit de leverancier(pay per use) en zoveel mogelijk circulair materiaalgebruik. Wat we kunnen zal gebruikt ingekocht worden(tweedehands of op oogstkaart etc.). En last but not least zijn er altijd nog elementen die niet binnen beide categorieën vallen en middels de traditionele weg verkregen dienen te worden.

Stap 3: Een plan waarin alle wensen en eisen opgenomen zijn

Nadat alles is besproken en uitgewerkt aan de hand van de morfologische kaart, wordt er door ons een ontwerp gemaakt dat specifiek is voor het desbetreffende bedrijf. In dit plan zijn alle wensen en eisen opgenomen, samen met onze bevindingen. Dit nieuwe ontwerp zal bepalen hoe het bedrijf uiteindelijk als HappiEoffice uit komt te zien. Hierbij wordt het ook duidelijk wat er hergebruikt kan worden in het bedrijf.

Dit ontwerp zal uitgebreid gepresenteerd worden aan de hand van plattegrond en 3D afbeeldingen. In deze fase kan er gefinetuned worden op alle aspecten van het ontwerp. Het komt voor dat eerder gemaakte keuzes pas goed doordringen bij het zien van een impressie van het eigen kantoor. Samen zoeken we dan naar alternatieven. Naast de fysieke metamorfose tot HappiEoffice zal ook gekeken worden naar de bedrijfsvoering, gezondheidsaspecten en de connectie met de omgeving.

Stap 4: De laatste stap van het proces: de realisatie van een HappiEoffice

Het bedrijf zal een duurzame metamorfose ondergaan, waarbij oude materialen en meubels gerecycled zullen worden en plaats krijgen in de nieuwe inrichting. Wij geven onafhankelijk advies waarin we de voorgestelde producten transparant in kaart brengen. De rest van de realisatie kunnen wij doen of een andere reeds bij de bouw betrokken partij.

Als wij de complete uitvoer doen, zullen we n.a.v. diverse rapportages van specialisten op voorhand kijken naar verschillende technische onderdelen zoals verlichting, geluid en installatietechniek. Hieruit komt gebruik van bepaalde producten naar voren en op die wijze zetten we de vervolgstappen uit. De verbouwing zal zo geruisloos mogelijk verlopen, zodat het dagelijkse werk niet stil komt te liggen. Uitvoer van de plannen in eigen beheer is uiteraard ook mogelijk.

Het HappiEoffice kan ook door derden ingezet worden om een vraaggestuurd ontwerp te maken. Hiermee zijn we voor (interieur) architecten een ideale partner om tot een bottum-up gedragen basaal ontwerp/ Programma van eisen te komen en optimale wisselwerking van gebouw en werkomgeving te creëren. Hierna kunnen de werkzaamheden desgewenst overgedragen worden.

Stap 5: Na de oplevering volgt nazorg: monitoren of de beoogde resultaten gehaald worden

Na de oplevering van het HappiEoffice nemen we nog geen afscheid. Door samenwerking met een kenniscentrum zullen wij monitoren of de beoogde resultaten gehaald worden. Deze nazorg is ook een onderdeel van het HappiEoffice!

Voor de toegepaste materialen leveren we paspoorten aan die er voor zorgen dat herkomst en terugname geborgd zijn. Door terugname van het merendeel van de ingezette materiaallijst kunnen we de cirkel, voor een groot deel van onze project realisaties, sluiten.

Benieuwd geworden naar onze methode, neem dan vooral contact op, we tonen je graag meer.